O Document Freedom Day

Document Freedom Day to międzynarodowy dzień Otwartych Standardów, obchodzony corocznie w ostatnią środę marca. Wydarzenie to ma na celu podkreślenie wagi Otwartych Standardów w każdym aspekcie naszej cyfrowej komunikacji oraz dostępu do informacji.

Document Freedom Day (DFD) to dzień, w którym ...

... ludzie spotykają się i rozmawiają o rosnącym znaczeniu Otwartych Standardów

Wraz z rozwojem nowych technologii coraz częściej komunikacja odbywa się drogą elektroniczną. Jednocześnie coraz więcej informacji jest tworzonych i udostępnianych wyłącznie w formie elektronicznej. Co raz więcej firm jest zainteresowanych tym, by to wykorzystać oferując usługi komunikacyjne i informacyjne, które używają własnościowych formatów, aby wymusić na użytkownikach korzystanie z ich oprogramowania, sprzętu czy usług. Na szczęście, nie musimy działać według ich woli. Możemy pozbyć się ograniczeń nałożonych przez takie rozwiązania korzystając z Otwartych Standardów. Są to formaty, które mogą być swobodnie implementowane w jakimkolwiek oprogramowaniu, sprzęcie czy usłudze. Wykorzystaj Document Freedom Day, aby

W DFD chodzi o kompatybilność

Pamiętasz, kiedy otrzymałeś ważny plik, którego twój komputer nie mógł poprawnie otworzyć? Pamiętasz, kiedy musiałeś kupić lub pobrać nowy program tylko po to, żeby otworzyć załącznik potrzebny do pracy? Podobne rzeczy przytrafiają się dziesiątki tysięcy razy każdego dnia. Wyobraź sobie jak często wymiana informacji staje się niemożliwa tylko dlatego, że nadawca i odbiorca (umyślnie lub nie) używają różnych formatów. Taka niezgodność jest zazwyczaj spowodowana przez sposoby przechowywania informacji, których szczegóły są utajnione (zamknięte), a specyfikacja jest własnością prywatną. Stwarza to ogromne problemy dla ludzi, firm oraz rządów i kosztuje nas, jako społeczeństwo, mnóstwo utraconej kreatywności, produktywności i wydajności. Niekompatybilne formaty są wykorzystywane aby manipulować rynkiem i pozwalają firmom nakładać na użytkowników gigantyczne opłaty za dostęp do własnych danych. Zamknięte standardy są także podstawą istnienia najgorszych na świecie technologicznych monopoli. Wyobraź sobie, ile informacji może przepaść, jeśli dalej będziemy używać własnościowych, zamkniętych formatów, których pewnego dnia nikt nie będzie w stanie otworzyć, ponieważ firma, która posiada na nie patenty zbankrutowała albo zdecydowała się na wprowadzenie nowego formatu i zaprzestanie wspierania lub implementowania starego.

Właśnie dlatego otwarte standardy są takie ważne. Tylko otwarte i dobrze udokumentowane standardy, które każdy może zaimplementować, są w stanie zapewnić kompatybilność z wszelkimi istniejącymi urządzeniami i programami, a także z tymi, które pojawią się w przyszłości. Formaty i standardy danych powinny być otwarte zarówno podczas transmisji jak i przechowywania, włączając w to interfejsy i protokoły.

Wolność Dokumentów to więcej niż dokumenty

Wolność Dokumentów zdecydowanie wykracza poza wypracowania i arkusze kalkulacyjne, to kontrola nad jakąkolwiek informacją cyfrową - włączając w to projekty graficzne, utwory muzyczne, e-maile i wykresy. Wszystkie te dane mogą być przechowywane w sposób, który daje kontrolę użytkownikom, ale mogą również być przechowywane w formatach, które nas ograniczają i manipulują nami w niewyobrażalnym stopniu. Dokumenty, które nie są wolne są związane z konkretnym oprogramowaniem lub firmą. Autor nie może ich używać w swobodny sposób, ponieważ są one obarczone technicznymi obostrzeniami. Podobnie jak potężny samochód, który jest sztucznie ograniczony do jazdy z prędkością 30 km/h.

twarte standardy, z kolei, to formaty i protokoły, z których każdy może korzystać swobodnie, bez opłat i ograniczeń. Są one wyposażone we "wbudowaną" kompatybilność - ich sposób działania jest publicznie dostępny i jakakolwiek organizacja może je wykorzystywać w swoich produktach i usługach bez pytania o zgodę. Otwarte Standardy to podstawa współpracy i działania współczesnego społeczeństwa: tory kolejowe, gniazdka czy język mówiony to przykłady specyfikacji, na których polegamy i które bierzemy za pewnik. Wyobraź sobie, że język polski wymaga zgody na użycie oraz opłaty licencyjnej - oznaczałoby to chaos i zacofanie społeczne. Dlatego też, wolne dokumenty mogą być używane bez żadnych ograniczeń wedle uznania autora. Mogą być czytane, przesyłane, edytowane i przetwarzane przy pomocy różnych narzędzi. Dowiedz się więcej o Otwartych Standardach i tym jak są określne.

To top

Copyright 2008-2014 Free Software Foundation Europe e.V.Source code
This is an unofficial translation. Prosimy odwołać się do oryginalnego tekstu w celu zapoznania się z oficjalną wersją tej strony.
Dosłowne kopiowanie i rozpowszechnianie całości tego artykułu jest dozwolone na każdym nośniku, pod warunkiem, że zawierać będzie tę wiadomość.
Problemy z wyświetlaniem tej strony prosimy zgłaszać na adres webmaster at fsfeurope.org.