Προειδοποίηση: Αυτή η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Αυτό που βλέπετε είναι η πρωτότυπη έκδοση της σελίδας. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτήν τη σελίδα για να δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε στις μεταφράσεις και σε άλλες ανάγκες.

Document Freedom for everyone

Document Freedom Day (DFD) is the international day to celebrate and raise awareness of Open Standards. Activists and volunteers come together to run local events throughout the globe and let people know about freedom of information accessibiltiy. Join us in celebrating by attending an event close to you or see how to get involved.

Learn more about DFD

Events around the world

Add your event! See all events

How can I get involved?

Document Freedom thrives on the work of volunteers and associated organizations and therefore we are looking for activists who get involved into our campaign. We depend on your creativity, enthusiasm and motivation – so let's run an awesome, worldwide Document Freedom Day!

To top

Copyright 2008-2014 Free Software Foundation Europe e.V. Τελευταία αλλαγή: 2015-01-31 00:22:14 (automatic) Source code
Εκτός εάν διατυπώνεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αδειοδοτείται με την Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Παρακαλούμε αναφέρετε προβλήματα με αυτήν τη σελίδα στη διεύθυνση webmaster at fsfeurope.org