Ελευθερία Εγγράφων για όλους

Η Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων (Document Freedom Day, DFD) είναι η παγκόσμια ημέρα εορτασμού και συνειδητοποίησης για τα Ανοιχτά Πρότυπα. Την ημέρα αυτή, ο κόσμος παντού ενώνεται για να διοργανώσει τοπικές εκδηλώσεις και να ενημερώσει το κοινό για την ελευθερία της προσβασιμότητας στην πληροφορία. Ελάτε μαζί μας συμμετέχοντας σε μια εκδήλωση στην περιοχή σας, διαδώστε το μήνυμα ή δείτε άλλους τρόπους για να βοηθήσετε .

Μάθετε περισσότερα για την DFD

Δραστηριοποιηθείτε

Κάθε χρόνο, άνθρωποι όπως εσείς και εγώ διοργανώνουν εκδηλώσεις σε όλον τον κόσμο. Εξαρτώμαστε από τη δημιουργικότητα, τον ενθουσιασμό και το κίνητρό σας για να φέρουμε το μήνυμα και στη δική σας πόλη. Βοηθήστε μας να κάνουμε τη διαφορά και ελάτε στην κοινότητά μας!

To top

Copyright 2008-2014 Free Software Foundation Europe e.V. Τελευταία αλλαγή: 2017-02-28 00:02:06 (automatic) Source code
Αυτή είναι μια ανεπίσημη μετάφραση. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο πρωτότυπο κείμενο αυτής της σελίδας.
Εκτός εάν διατυπώνεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αδειοδοτείται με την Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License.
Αναφέρετε προβλήματα με αυτήν τη σελίδα στην ομάδα της DFD.