Ostrzeżenie: Ta strona nie została jeszcze przetłumaczona. Poniżej znajduje się jej oryginalna wersja. Na tej stronie dowiesz się, jak można pomóc w tłumaczeniu, lub pomóc w inny sposób.

Document Freedom For Everyone

Document Freedom Day (DFD) is the international day to celebrate and raise awareness of Open Standards. On this day, people around the globe come together to run local events and let the public know about freedom of information accessibility. Join us by attending an event close to you, help spreading the word or see other ways of how to get involved.

Learn more about DFD

DFD Events Around The World

Get Involved

Every year, people like you and me run for Document Freedom around the globe. We depend on your creativity, enthusiasm and motivation to bring the message also to your home town. Help us to make a difference and join our community!

To top

Copyright 2008-2014 Free Software Foundation Europe e.V. Ostatnia aktualizacja: 2015-03-04 00:22:13 (automatic) Source code
Dosłowne kopiowanie i rozpowszechnianie całości tego artykułu jest dozwolone na każdym nośniku, pod warunkiem, że zawierać będzie tę wiadomość.
Problemy z wyświetlaniem tej strony prosimy zgłaszać na adres webmaster at fsfeurope.org.