Varning: Den här sidan har inte blivit översatt ännu. Vad du ser nedan är originalversionen av sidan. Använd denna sida för att få information om hur du kan hjälpa till med översättningar och andra saker.

Document Freedom For Everyone

Document Freedom Day (DFD) is the international day to celebrate and raise awareness of Open Standards. On this day, people around the globe come together to run local events and let the public know about freedom of information accessibility. Join us by attending an event close to you, help spreading the word or see other ways of how to get involved.

Learn more about DFD

DFD Events Around The World

Get Involved

Every year, people like you and me run for Document Freedom around the globe. We depend on your creativity, enthusiasm and motivation to bring the message also to your home town. Help us to make a difference and join our community!

To top

Copyright 2008-2014 Free Software Foundation Europe e.V. Senast ändrad: 2017-02-28 00:02:06 (automatic) Source code
Ordagrann kopiering och distribution av hela denna artikel är tillåten i samtliga medium, förutsatt att denna notis bevaras.
Var vänlig och rapportera problem med den här sidan till webmaster at fsfeurope.org.